KARTA STAŁEGO KLIENTAKARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do rabatu na nasze usługi.

Jednorazowy koszt KARTY STAŁEGO KLIENTA 20 zł.

KARTA STAŁEGO KLIENTA wydawana jest bezterminowo.

Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie KARTY STAŁEGO KLIENTA.

Nie łączymy rabatów promocyjnych z rabatem KARTY STAŁEGO KLIENTA.